Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys

Vuodesta 2009 alkaen kotitalousvähennyksen soveltamisala on laajennettu tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön, joita Linux-tukipalvelut myös ovat.

Linux-tukipalvelun käyttö on näin ollen huomattavasti houkuttelevampaa kotitaloudelle, koska henkilöasiakas voi vähentää jopa 60% tukipalvelumaksuista verotuksessaan.

Annamme kaikille asiakkaillemme esitäytetyn kotitalousvähennyslomakkeen, jotta vähennyksen hakeminen vuotuisen veroilmoituksen yhteydessä olisi mahdollisimman helppoa. Tukihenkilömme antavat myös tarvittaessa lisätietoa kotitalousvähennyksestä.

Kotitalousvähennyksen ehdot

Lähteenä käytetty Verohallinnon verkkosivuja.

Verovelvollinen saa vähentää ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle maksamastaan arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 60% aina 3000 euroon asti per vuosi. Verottaja vähentää summasta 100 euron omavastuuosuuden.

Vähennykseen oikeuttaa työ, joka tehdään vähennystä vaativan verovelvollisen tai hänen laissa mainittujen sukulaisten käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Muualla tehty työ ei oikeuta vähennykseen.

Kotitalousvähennyksen saa vain teetetyn työn osuudesta. Vähennystä ei saa työhön liittyvistä matkakuluista tai tarvikkeista.

Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen alijäämähyvitystä. Siltä osin kuin vähennys ylittää valtion tuloveron määrän, ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. Sairausvakuutuksen päivärahamaksusta vähennystä ei voi tehdä.